Reklamační řád

Pokud nejste se zbožím spokojeni a rozhodnete se zakoupené zboží reklamovat, zde je návod, jak při reklamaci postupovat.
Nebo ke zboží nemáte námitek, ale chcete ho přesto vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

Podání reklamace:

 1. E-mailem
  Zašlete nám e-mail. E-mail musí obsahovat:
  • číslo objednávky
  • zboží, kterého se reklamace týká
  • popis zjištěných závad a jejích projevů

 2. Zavolejte nám
  Zavolejte nám na telefonní číslo: +420 569 424 540 a reklamaci vyřídíme po telefonu. Budeme od Vás potřebovat vědět číslo objednávky a popis zjištěných vad a jejích projevů.

 3. Poštou
  Zašlete nám písemnou reklamaci poštou na adresu: Knihkupectví Petrkov, Havlíčkovo náměstí 180, 58001 Havlíčkův Brod.
  Dopis musí obsahovat:
  • číslo objednávky
  • zboží, kterého se reklamace týká
  • popis zjištěných závad a jejích projevů

Zaslání reklamovaného zboží

Kupující doručí reklamované zboží osobně nebo poštou na adresu prodejce.

Knihkupectví Petrkov
Havlíčkovo náměstí 180
58001 Havlíčkův Brod

Zboží je nutné doručit k reklamaci kompletní.

Jestliže reklamace bude oprávněná, náklady spojené se zaslání zboží vám budou uhrazeny (převodem na účet, nebo dle dohody).

Rozhodnutí o reklamaci a vrácení peněz

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet, nebo dle dohody jiným způsobem, co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.Vrácení zboží v 14denní lhůtě

Na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží do 14 dnů od data prodeje máte právo vždy, pokud jste spotřebitel (tedy osoba, která při uzavírání smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). Právo na vrácení zboží Vám vzniká i při osobním odběru a zboží je možné vrátit v rámci této lhůty bez udání důvodu s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Zákazník má nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, za splnění následujících podmínek:

 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě digitálních nosičů (CD, DVD) nesmí být porušen igelitový přebal.
 • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce.

Kontakt: vysocina@knihyhb.cz, tel.: 569 424 540

Zaslání zboží

Zboží doručte osobně nebo zašlete na adresu:

Knihkupectví Petrkov
Havlíčkovo náměstí 180
58001 Havlíčkův Brod

Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Pozor: přiložte prosím vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele.

Vrácení peněz

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet, nebo dle dohody jiným způsobem, co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

Pokračovat