Právo

Vyber: 

Naše nabídka v oddělení Právo
Novinky letošního roku / posledního měsíce v oddělení Právo

Celkem stran:  1  2  3  4  5 ...  [Další >>]  Zobrazeno 150 (z 2114 položek)

...PRÁVO,JAZYK A PŘÍBĚH

- Na dotaz -

...PRÁVO,JAZYK A PŘÍBĚH
Právo, to nejsou jen texty právních předpisů. Je to samostatný a zvláštní svět. Je to t...více
Škop Martin
1984 ZRCADLOVÝ TEXT AJ/ČJ

- Na dotaz -

1984 ZRCADLOVÝ TEXT AJ/ČJ
Brožovaná, 193 stran, 130 x 200 mm. EAN 9788075473578...více
Orwell George
ABECEDA RODINNÉHO PRÁVA

- Na dotaz -

ABECEDA RODINNÉHO PRÁVA
Brožovaná, 273 stran, 135 x 196 mm. EAN 9788075987112...více
Kovářová Daniela
ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Brožovaná, 178 stran, 145 x 205 mm. EAN 9788075025579...více
Horák Ondřej
ADMINISTRATIVNÍ CENY NEMOVITOSTÍ ADMINISTRATIVNÍ CENY NEMOVITOSTÍ
Kniha se zabývá především administrativním oceňování podle platných cenových předpisů ...více
Zazvonil Zbyněk
ADVOKÁTI V ČESKÉ REPUBLICE 2009

- Na dotaz -

ADVOKÁTI V ČESKÉ REPUBLICE 2009
Publikace obsahuje ucelený seznam advokátů působících v České republice, doplněný komerčn...více
ADVOKÁTNÍ PRÁVO ADVOKÁTNÍ PRÁVO
Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze sa...více
SVEJKOVSKÝ/MACKOVÁ/VYCHOPEŇ A KOL.
ADVOKÁTNÍ TARIF 0DMĚNA ADVOKÁTA KOMENTÁŘ K 1.2.19

- Na dotaz -

ADVOKÁTNÍ TARIF 0DMĚNA ADVOKÁTA KOMENTÁŘ K 1.2.19
Vázaná, 344 stran, 160 x 240 mm. EAN 9788075982803...více
Kovářová Daniela a kol.
AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V KOMPEXNÍCH SOUVISLOSTECH

- Na dotaz -

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V KOMPEXNÍCH SOUVISLOSTECH
Tato kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky agenturního zaměstnávání vycházej...více
Pichrt J. a kolektiv
AKCIONÁŘSKÉ DOHODY

- Na dotaz -

AKCIONÁŘSKÉ DOHODY
Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud neb...více
Czach/Havel a kol.
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

- Na dotaz -

AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Publikace se zabývá pouze obecným akciovým právem; ke zvláštním právním úpravám akciové...více
Dvořák Tomáš
AKCIOVÁ SPOLEČNOST A ROZPTÝLENÉ VLASTNICTVÍ

- Na dotaz -

AKCIOVÁ SPOLEČNOST A ROZPTÝLENÉ VLASTNICTVÍ
Monografie zpracovává problematiku akciových společností se zaměřením na rozptýlené vlast...více
Borkovec Aleš
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 7.VYD.

- Na dotaz -

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 7.VYD.
EAN 9788074004049...více
Dědič,Štenglová,Čech,Kříž
AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURA S PODROBNÝM KOMENTÁŘEM

- Na dotaz -

AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURA S PODROBNÝM KOMENTÁŘEM
Tato na českém trhu unikátní publikace představuje reprezentativní výběr nejnovějších jud...více
Hůrka,Novák,Vrajík
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY RODINNĚPRÁVNÍ REGULACE

- Na dotaz -

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY RODINNĚPRÁVNÍ REGULACE
Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, vých...více
Šínová,Šmíd,Juráš a kolektiv
AKTUÁLNÍ PRŮVODCE PROBLEMATIKOU NELEGÁLNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ

- Na dotaz -

AKTUÁLNÍ PRŮVODCE PROBLEMATIKOU NELEGÁLNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Tato publikace je průvodcem problematikou nelegálního zaměstnávání a je určena nejen zaměst...více
Kapoun Radek
ALTERNATIVNÍ TRESTY A OPATŘENÍ V NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ

- Na dotaz -

ALTERNATIVNÍ TRESTY A OPATŘENÍ V NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ
Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný t...více
Ščerba Filip
ALTERNATIVNÍ TRESTY A OPATŘENÍ V NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ

- Na dotaz -

ALTERNATIVNÍ TRESTY A OPATŘENÍ V NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ
Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný ...více
Ščerba Filip
ANALÝZA ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ SPORŮ V PRAC..VZTAZÍCH

- Na dotaz -

ANALÝZA ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ SPORŮ V PRAC..VZTAZÍCH
Počet pracovních sporů projednávaných před soudy v České republice po mnoho let vytrvale kle...více
Pichrt,Štefko,Morávek
ANALÝZA REALITNÍHO TRHU ANALÝZA REALITNÍHO TRHU
Brožovaná, 166 stran, 146 x 205 mm. EAN 9788075023643...více
Ort Petr
ANTIDISKRIMINAČNÍ PRÁVO V JUDIKATUŘE A PRAXI ANTIDISKRIMINAČNÍ PRÁVO V JUDIKATUŘE A PRAXI
Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsah...více
Šamánek/Nehudková/Polák/Urbániková/Obrovská
ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON  KOMENTÁŘ

- Na dotaz -

ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON KOMENTÁŘ
Autoři podávají podrobný výklad k jednotlivým ustanovením, detailně jsou rozebrány jednotli...více
Kvasnicová Jana,Šamánek Jiří
ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON KOMENTÁŘ 2.VYDÁNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON KOMENTÁŘ 2.VYDÁNÍ
Kolektiv autorů rozvinul jak „obecnou“ rovinu antidiskriminačního práva v I. části publika...více
Boučková,Havelková a kol.
ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON-KOMENTÁŘ

- Na dotaz -

ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON-KOMENTÁŘ
Publikace je určena širokému okruhu čtenářů. Tedy právníkům, advokátům, soudcům, právn...více
Boučková, Havelková, Koldinská
APLIKACE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR

- Na dotaz -

APLIKACE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR
Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při apl...více
Mikeš Petr POHLEDEM TEORIE A S
ATYPICKÁ ZAMĚSTNÁNÍ-CESTA K VYŠŠÍ ZAMĚNSTANOSTI?

- Na dotaz -

ATYPICKÁ ZAMĚSTNÁNÍ-CESTA K VYŠŠÍ ZAMĚNSTANOSTI?
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakult...více
Pichrt Jan,Morávek Jakub (eds.)
AUTO V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH-VÝKLAD,JUDIKATURA,SOUVISLOS
mm. EAN 9788073576974...více
Šubrt Bořivoj,Bukovjan Petr,Trezziov
AUTONOMIE CÍRKVÍ

- Na dotaz -

AUTONOMIE CÍRKVÍ
Autonomie náboženských společenství představuje dílčí složku svobody náboženského vyzn...více
Kříž Jakub
AUTORSKÉ PRÁVO +CD

- Na dotaz -

AUTORSKÉ PRÁVO +CD
Autorské právo + CD(Šebelová Marie)(9788025110904) Publikace i CD-ROM jsou určeny autorů...více
Šebelová Marie
AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA SOUVISEJÍCÍ

- Na dotaz -

AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA SOUVISEJÍCÍ
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. K...více
Srstka Jiří a kol.
AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA SOUVISEJÍCÍ 2.VYDÁNÍ AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA SOUVISEJÍCÍ 2.VYDÁNÍ
Brožovaná, 434 stran, 146 x 204 mm. EAN 9788075023865...více
Srstka Jiří a kol.
AUTORSKÉ PRÁVO V ARCHITEKTUŘE-PRÁVNÍ PRAXE AUTORSKÉ PRÁVO V ARCHITEKTUŘE-PRÁVNÍ PRAXE
Brožovaná, 432 stran, 140 x 225 mm. EAN 9788074007057...více
Sýkorová Pavla
AUTORSKÉ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

- Na dotaz -

AUTORSKÉ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Publikace pomocí otázek a odpovědí upozorňuje na mnohá úskalí autorskoprávních vztahů. ...více
Šulc Petr, Bartoš Aleš,
AUTORSKÉ PRÁVO.2015

- Na dotaz -

AUTORSKÉ PRÁVO.2015
Sdružení Medias Res ve spolupráci s městem Mariánské Lázně pod záštitou Ministerstva kultu...více
kolektiv autorů
AUTORSKÝ ZÁKON A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ-KOMENTÁŘ

- Na dotaz -

AUTORSKÝ ZÁKON A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ-KOMENTÁŘ
Vázaná, 1654 stran, 165 x 237 mm. EAN 9788075980496...více
Holcová a kol.
AUTORSKÝ ZÁKON KOMENTÁŘ 4.VYDÁNÍ

- Na dotaz -

AUTORSKÝ ZÁKON KOMENTÁŘ 4.VYDÁNÍ
Již čtvrté vydání komentáře k autorskému zákonu je prakticky zaměřeným výkladem práva ...více
Chaloupková,Holý
AUTORSKÝ ZÁKON KOMENTÁŘ 5.VYDÁNÍ AUTORSKÝ ZÁKON KOMENTÁŘ 5.VYDÁNÍ
Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský záko...více
Chaloupková,Holý
AUTORSKÝ ZÁKON VELKÉ KOMENTÁŘE 2.VYDÁNÍ AUTORSKÝ ZÁKON VELKÉ KOMENTÁŘE 2.VYDÁNÍ
EVK19. Vázaná, 1320 stran, 173 x 249 mm. EAN 9788074007484...více
Telec,Tůma
AUTORSKÝ ZÁKON-PRAKTICKÝ KOMENTÁŘ S JUDIKATUROU

- Na dotaz -

AUTORSKÝ ZÁKON-PRAKTICKÝ KOMENTÁŘ S JUDIKATUROU
Vázaná, 864 stran, 156 x 207 mm. EAN 9788075023919...více
Polčák a kol.
BAIL-IN A OCHRANA VLASTNICKÉHO PRÁVA BAIL-IN A OCHRANA VLASTNICKÉHO PRÁVA
Brožovaná, 272 stran, 140 x 224 mm. EAN 9788074008139...více
Vojtek Radek
BANKOVNÍ OBCHODY

- Na dotaz -

BANKOVNÍ OBCHODY
Učebnice Bankovní obchody umožňuje podrobnější pochopení právní úpravy bank a jimi uskute...více
Liška,Elek,Marek
BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ

- Na dotaz -

BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
Publikace Bezdůvodné obohacení je určena všem právníkům řešícím spory, v nichž figuruje...více
Eliáš,Brim,Adamová
BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - KOMENTÁŘ BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - KOMENTÁŘ
Specializovaný komentář k bezdůvodnému obohacení podle nové právní úpravy.Představuje pr...více
Bílková Jana
BIBLIOGRAPHIA IURIS ROMANI CRIMINALIS-BIBL.OF ROMAN CRIM.LAW

- Na dotaz -

BIBLIOGRAPHIA IURIS ROMANI CRIMINALIS-BIBL.OF ROMAN CRIM.LAW
Bibliografie římského trestního práva představuje souhrn výsledků vědecké práce mnoha gen...více
Skřejpek Michal
BROWNFIELDS - JAK VZNIKAJÍ A CO S NIMI

- Na dotaz -

BROWNFIELDS - JAK VZNIKAJÍ A CO S NIMI
Brownfields. Jak vznikají a co s nimi – Zejména od počátku 90. let můžeme pozorovat rozšiř...více
Kadeřábková, Piecha
BUDEME JE ŽALOVAT?-PRÁVNÍ MOŽNOSTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘE
EAN ...více
Černý Pavel a kol.
BUDUJEME DŮVĚRYHODNOU FIRMU BUDUJEME DŮVĚRYHODNOU FIRMU
Posláním této knihy je představit podnikatelskou etiku jako konkurenční výhodu na trhu, kter...více
Rolný Ivo
BUSINESS PLÁN-KROK ZA KROKEM BUSINESS PLÁN-KROK ZA KROKEM
Publikace přináší praktický návod, jak postupovat v situaci, kdy je třeba zpracovat strategic...více
Červený,Ficbauer,Hanzelková,Keřkovský
BUSINESS STRATEGIE KROK ZA KROKEM BUSINESS STRATEGIE KROK ZA KROKEM
Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových př...více
Hanzelková,Keřkovský,Mathauser,Valsa
BYDLENÍ VE VLASTNÍM BYTĚ

- Na dotaz -

BYDLENÍ VE VLASTNÍM BYTĚ
Bydlení ve vlastním bytě, 1. vydání – V předkládané publikaci nalezne čtenář odpovědi ...více
Helešic František

Celkem stran:  1  2  3  4  5 ...  [Další >>]  Zobrazeno 150 (z 2114 položek)
  • DOPRAVA ZDARMA NA VŠE BEZ OMEZENÍ HODNOTY OBJEDNÁVKY

    Nakupujte stejně jako v kamenném knihkupectví. Držíme standardní doporučené ceny, ale neúčtujeme poštovné. Při koupi běžné knihy v ceně okolo 300 Kč tak většinou nabízíme podobné ceny jako ostatní internetoví prodejci.

Žánry
Rychlé hledání
 
Napište klíčová slova pro knihu kterou hledáte.
Pokročilé hledání
Nakladatelství