Speciální pedagogika

Vyber: 

Naše nabídka v oddělení Speciální pedagogika
Novinky letošního roku / posledního měsíce v oddělení Speciální pedagogika

Celkem stran:  1  2  3  4  5  [Další >>]  Zobrazeno 150 (z 216 položek)

101 TIPŮ PRO RODIČE DĚTÍ S AUTISMEM

- Na dotaz -

101 TIPŮ PRO RODIČE DĚTÍ S AUTISMEM
Záchvaty vzteku, nezvyklé reakce na běžné situace nebo komunikační problémy, to jsou úkoly,...více
Miller Arnold,Smith Theresa C.
300 HER PRO DĚTI S AUTISMEM 300 HER PRO DĚTI S AUTISMEM
Děti s poruchou autistického spektra mají obtíže se sociální interakcí, představivostí a k...více
Griffin Simone, Sandler Dianne
A NA MĚ NIKDO NEMÁ ČAS - JAK TO VIDÍ SOUROZENCI LIDÍ S AUTIS

- Na dotaz -

A NA MĚ NIKDO NEMÁ ČAS - JAK TO VIDÍ SOUROZENCI LIDÍ S AUTIS
Cílem publikace je podpořit rodiče dětí s nějakým hendikepem ve výchově jejich sourozenců ...více
Bittmann Julius,Bittmannová Lenka
ADHD A ADD V DOSPÍVÁNÍ ADHD A ADD V DOSPÍVÁNÍ
Brožovaná, 160 stran, 145 x 200 mm. EAN 9788026213628...více
Reimann-Höhn Uta
ADHD-PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU

- Na dotaz -

ADHD-PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU
mm. EAN 9788072626304...více
Goetz Michal, Uhlíková Petra
ADHD-PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU

- Na dotaz -

ADHD-PORUCHA POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU
ADHD je často nepochopený problém! Rodiny, kterých se tato diagnóza týká, se mnohdy přes ve...více
Jenett Wolfdieter
ADHD-VARIABILITA V DĚTSTVÍ A DOSPĚLOSTI ADHD-VARIABILITA V DĚTSTVÍ A DOSPĚLOSTI
Brožovaná, 128 stran, 160 x 230 mm. EAN 9788024629308...více
Kuželová Hana,Ptáček Radek
AKTIVITY K ROZVÍJENÍ VYJADŘOVACÍCH DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ AKTIVITY K ROZVÍJENÍ VYJADŘOVACÍCH DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ
Kniha představuje soubor her, hříček, zábavných úkolů a inspirací, které vycházejí z po...více
Schneiderová eva
ASISTENT PEDAGOGA ASISTENT PEDAGOGA
Publikace Asistent pedagoga se věnuje problematice asistentů pedagoga a tématům souvisejícím s...více
Kendíková Jitka, PhDr.
ASISTENT PEDAGOGA A DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

- Na dotaz -

ASISTENT PEDAGOGA A DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
Publikace seznamuje čtenáře s postupy při vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižen...více
Janková Jana,Moravcová Dagmar
ASPERGERŮV SYNDROM 2.VYD. ASPERGERŮV SYNDROM 2.VYD.
Porucha sociálních vztahů a komunikace. Aspergerův syndrom patří do skupiny poruch autistické...více
Attwood Tony
AUTISMUS A HRA

- Na dotaz -

AUTISMUS A HRA
mm. EAN 9788073671570...více
Bayer,Gammeltoft
AUTISMUS OD A DO Z

- Na dotaz -

AUTISMUS OD A DO Z
mm. EAN 9788088163985...více
Šporclová Veronika
AUTISMUS V EDUKAČNÍ PRAXI AUTISMUS V EDUKAČNÍ PRAXI
Kniha je určena především rodičům dětí s autismem. Své si v ní najdou také jejich rodiny,...více
Bazalová, Barbora
AUTISMUS-PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO RODIČE AUTISMUS-PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO RODIČE
Brožovaná, 72 stran, 130 x 210 mm. EAN 9788090607811...více
Yau Alan
AUTISMUS-PRŮVODCE+PRACOVNÍ KNIHA 1+PRACOVNÍ KNIHA 2 AUTISMUS-PRŮVODCE+PRACOVNÍ KNIHA 1+PRACOVNÍ KNIHA 2
Brožovaná, 448 stran, 196 x 265 mm. EAN 9788090670716...více
Vivanti Giacomo
BAREVNÉ KAMÍNKY-ROK S KOCOURKEM MATYÁŠEM

- Na dotaz -

BAREVNÉ KAMÍNKY-ROK S KOCOURKEM MATYÁŠEM
Na podporu vaší tvořivosti při tvorbě plánu a plnění cílů RVP PV vám nabízíme složku p...více
NULL
BUDU SPRÁVNĚ MLUVIT-CHODÍME NA LOGOPEDII

- Na dotaz -

BUDU SPRÁVNĚ MLUVIT-CHODÍME NA LOGOPEDII
Seznámení s nejčastějšími poruchami řeči u dětí a zásadami správné logopedické terapie...více
Kutálková Dana
CESTY K INKLUZI

- Na dotaz -

CESTY K INKLUZI
Publikace zpracovává situaci studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v průběhu jej...více
Květoňová,Strnadová,Hájková
CO ČASTO ZAJÍMÁ RODIČE A UČITELE DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROM

- Na dotaz -

CO ČASTO ZAJÍMÁ RODIČE A UČITELE DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROM
Publikace je určena především rodičům, učitelům a jiným odborníkům, kteří pečují o d...více
Pešek Roman
CO ČASTO ZAJÍMÁ RODIČE A UČITELE DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROM

- Na dotaz -

CO ČASTO ZAJÍMÁ RODIČE A UČITELE DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROM
Publikace je určena především rodičům, učitelům a jiným odborníkům, kteří pečují o d...více
Pešek Roman
CO MI POVÍŠ,MATĚJI-ROZVÍJÍME ŘEČ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

- Na dotaz -

CO MI POVÍŠ,MATĚJI-ROZVÍJÍME ŘEČ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
Motivační pomůcka pro předškoláky, jejich rodiče, prarodiče i pedagogy v předškolních za...více
Hrubínová Markéta
CVIČENÍ A HRY PRO DĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

- Na dotaz -

CVIČENÍ A HRY PRO DĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Praktické návody a důležité informace. Kniha vychází ze zkušenosti, že dítě se sluchovým...více
Roučková Jarmila
CVIČENÍ PRO DĚTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ CVIČENÍ PRO DĚTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ
Soubor cvičení pro rozvoj vnímání a poznávání, který učitelům i rodičům umožňuje vybr...více
Pokorná Věra
CVIČENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DĚTI

- Na dotaz -

CVIČENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DĚTI
Speciální pohybová výchova. Pohyb je základním principem živé i neživé přírody. Je proje...více
Zemánková,Vyskotová
CVIČÍME PAMĚŤ

- Na dotaz -

CVIČÍME PAMĚŤ
Jeden z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšné získávání nových poznatků a vzděl...více
Rezková Vlasta,Tumpachová Lucie
ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ČINNOSTI K ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI
Publikace z ediční řady Komplexní metodiky pro předškolní vzdělávání přistupuje k proble...více
Jančaříková Kateřina
ČTENÍ A DYSLEXIE

- Na dotaz -

ČTENÍ A DYSLEXIE
Publikace je určena pro všechny, kdo se zajímají o čtení, čtenářství a vývojovou dyslexii...více
Jošt Jiří
DĚTI S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM VE ŠKOLE

- Na dotaz -

DĚTI S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM VE ŠKOLE
Publikace předkládá popis diagnóz, s nimiž se mohou pedagogové běžných mateřských a zákl...více
Zikl Pavel
DĚTSKÝ AUTISMUS DĚTSKÝ AUTISMUS
Dětský autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro niž je charakteristická naruše...více
Hrdlička, Komárek (editoři)
DIAGNOSTIKA A TERAPIE ADHD DIAGNOSTIKA A TERAPIE ADHD
Brožovaná, 208 stran, 167 x 240 mm. EAN 9788027103874...více
Miovský Michal a kol.
DIAGNÓZA EBD-ŽIVOT S MOTÝLÍMI KŘÍDLY-PŘÍBĚH MAKULKY

- Na dotaz -

DIAGNÓZA EBD-ŽIVOT S MOTÝLÍMI KŘÍDLY-PŘÍBĚH MAKULKY
Knížka vypráví skutečný příběh malé holčičky Markétky, která trpí nemocí Epidermolys...více
Svobodová Jana
DIDAKTIKA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DIDAKTIKA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Brožovaná, 232 stran, 160 x 230 mm. EAN 9788026213024...více
Šmelová Eva, Prášilová Michaela a kol.
DÍTĚ S ADHD A ADD DOMA I VE ŠKOLE

- Na dotaz -

DÍTĚ S ADHD A ADD DOMA I VE ŠKOLE
Zase nemá domácí úkol? Zase nedává pozor a ruší? Rodiče a učitelé dětí s poruchami pozo...více
Carter,Cheryl R.
DÍTĚ S DYSKALKULIÍ VE ŠKOLE DÍTĚ S DYSKALKULIÍ VE ŠKOLE
Brožovaná, 152 stran, 145 x 205 mm. EAN 9788026213048...více
Babtie Patricia,Emerson Jane
DÍTĚ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A PODPORA JEHO VÝVOJE

- Na dotaz -

DÍTĚ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A PODPORA JEHO VÝVOJE
Kniha představuje aktuální teoretické poznatky o problematice mentálního postižení doplněn...více
Bazalová Barbora
DÍTĚ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM VE ŠKOLE

- Na dotaz -

DÍTĚ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM VE ŠKOLE
Monografie se komplexně zabývá edukací dětí s mentálním postižením, individuálními zvlá...více
Bendová Petra, Zikl Pavel
DÍTĚ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ VE ŠKOLE

- Na dotaz -

DÍTĚ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ VE ŠKOLE
Komunikace představuje klíčový moment edukačního procesu. Publikaci jistě ocení všichni ped...více
Bendová Petra
DÍTĚ S POSTIŽENÍM ZRAKU

- Na dotaz -

DÍTĚ S POSTIŽENÍM ZRAKU
Dítě se zrakovým postižením se může ocitnout v sociální izolaci. Proto je hodně důležit...více
Kochová,Schaeferová
DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V MŠ A ZŠ

- Na dotaz -

DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V MŠ A ZŠ
Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy. Podle psycho...více
Jungwirthová Iva
DIVOKÉ ZVÍŘE

- Na dotaz -

DIVOKÉ ZVÍŘE
Tato milá knížka představuje srozumitelným a velmi sugestivním způsobem jednu z funkčních ...více
Al-Ghani K.I.
DOSPÍVÁNÍ,RODIČOVSTVÍ A (HOMO)SEXUALITA

- Na dotaz -

DOSPÍVÁNÍ,RODIČOVSTVÍ A (HOMO)SEXUALITA
Na knižním trhu ojedinělá publikace, která poskytuje ucelený pohled na oblasti, které v souvi...více
Sloboda Zdeněk
DYSKALKULIE

- Na dotaz -

DYSKALKULIE
Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností, která postihuje operace s čísly, ...více
Simon Hendrik
DYSLEXIE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU? DYSLEXIE V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU?
Kniha je určena především učitelkám MŠ a rodičům. Zájemce seznamuje s rizikovými faktory,...více
Zelinková
DYSLEXIE-DETEKTIVNÍ ÚKOLY PRO MALÉ ČTENÁŘE DYSLEXIE-DETEKTIVNÍ ÚKOLY PRO MALÉ ČTENÁŘE
S naší knížkou se stanou bystrými detektivy, kteří luští záhady skryté v textech a hrají...více
Černá Marie,Strnadová Iva
DYSLEXIE-PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI DYSLEXIE-PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI
Brožovaná, 248 stran, 165 x 240 mm. EAN 9788024739502...více
Krejčová Lenka
DYSPRAXIE-VÝVOJOVÁ PORUCHA POHYBOVÉ KOORDINACE DYSPRAXIE-VÝVOJOVÁ PORUCHA POHYBOVÉ KOORDINACE
Kniha je určena pro rodiče, jejichž dítě trpí dyspraxií, pro dospívající a dospělé osoby...více
Zelinková Olga
EDUKACE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V OSOBNOSTNÍM POJETÍ EDUKACE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V OSOBNOSTNÍM POJETÍ
Text monografie pojednává o možnostech rozvoje osobnosti žáka s postižením zraku v procesu ed...více
Röderová Petra
EDUKAČNĚ-HODNOTÍCÍ PROFIL DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SP. EDUKAČNĚ-HODNOTÍCÍ PROFIL DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SP.
Cílem tohoto metodického materiálu je poskytnout speciálním pedagogům, učitelům, dalším od...více
Čadilová Věra,Žampachová Zuzana
EDUKAČNĚ-HODNOTÍCÍ PROFIL DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SP.

- Na dotaz -

EDUKAČNĚ-HODNOTÍCÍ PROFIL DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SP.
Cílem metodického materiálu Edukačně hodnotící profil dítěte s PAS pro 0-7 let je poskytnou...více
Čadilová, Žampachová a kol.

Celkem stran:  1  2  3  4  5  [Další >>]  Zobrazeno 150 (z 216 položek)
  • DOPRAVA ZDARMA NA VŠE BEZ OMEZENÍ HODNOTY OBJEDNÁVKY

    Nakupujte stejně jako v kamenném knihkupectví. Držíme standartní doporučené ceny, ale neúčtujeme poštovné. Při koupi běžné knihy v ceně okolo 300 Kč tak většinou nabízíme NEJNIZŠÍ CENY NA ČESKÉM INTERNETU!

Žánry
Rychlé hledání
 
Napište klíčová slova pro knihu kterou hledáte.
Pokročilé hledání
Nakladatelství