Právo

Vyber: 

Naše nabídka v oddělení Právo
Novinky letošního roku / posledního měsíce v oddělení Právo

Celkem stran:  1  2  3  4  5 ...  [Další >>]  Zobrazeno 150 (z 1728 položek)

...PRÁVO,JAZYK A PŘÍBĚH

- Na dotaz -

...PRÁVO,JAZYK A PŘÍBĚH
Právo, to nejsou jen texty právních předpisů. Je to samostatný a zvláštní svět. Je to t...více
Škop Martin
ADMINISTRATIVNÍ CENY NEMOVITOSTÍ ADMINISTRATIVNÍ CENY NEMOVITOSTÍ
Kniha se zabývá především administrativním oceňování podle platných cenových předpisů ...více
Zazvonil Zbyněk
ADVOKÁTI V ČESKÉ REPUBLICE 2009

- Na dotaz -

ADVOKÁTI V ČESKÉ REPUBLICE 2009
Publikace obsahuje ucelený seznam advokátů působících v České republice, doplněný komerčn...více
ADVOKÁTNÍ PRÁVO ADVOKÁTNÍ PRÁVO
Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Již ze sa...více
SVEJKOVSKÝ/MACKOVÁ/VYCHOPEŇ A KOL.
ADVOKÁTNÍ TARIF 0DMĚNA ADVOKÁTA KOMENTÁŘ K 1.2.19 ADVOKÁTNÍ TARIF 0DMĚNA ADVOKÁTA KOMENTÁŘ K 1.2.19
Vázaná, 344 stran, 160 x 240 mm. EAN 9788075982803...více
Kovářová Daniela a kol.
AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V KOMPEXNÍCH SOUVISLOSTECH

- Na dotaz -

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V KOMPEXNÍCH SOUVISLOSTECH
Tato kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky agenturního zaměstnávání vycházej...více
Pichrt J. a kolektiv
AKCIONÁŘSKÉ DOHODY AKCIONÁŘSKÉ DOHODY
Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud neb...více
Czach/Havel a kol.
AKCIOVÁ SPOLEČNOST AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Publikace se zabývá pouze obecným akciovým právem; ke zvláštním právním úpravám akciové...více
Dvořák Tomáš
AKCIOVÁ SPOLEČNOST A ROZPTÝLENÉ VLASTNICTVÍ AKCIOVÁ SPOLEČNOST A ROZPTÝLENÉ VLASTNICTVÍ
Monografie zpracovává problematiku akciových společností se zaměřením na rozptýlené vlast...více
Borkovec Aleš
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 7.VYD.

- Na dotaz -

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 7.VYD.
EAN 9788074004049...více
Dědič,Štenglová,Čech,Kříž
AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURA S PODROBNÝM KOMENTÁŘEM

- Na dotaz -

AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURA S PODROBNÝM KOMENTÁŘEM
Tato na českém trhu unikátní publikace představuje reprezentativní výběr nejnovějších jud...více
Hůrka,Novák,Vrajík
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY RODINNĚPRÁVNÍ REGULACE AKTUÁLNÍ PROBLÉMY RODINNĚPRÁVNÍ REGULACE
Kolektivní monografie se zaměřuje na problematické otázky právní úpravy rodičovství, vých...více
Šínová,Šmíd,Juráš a kolektiv
AKTUÁLNÍ PRŮVODCE PROBLEMATIKOU NELEGÁLNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ

- Na dotaz -

AKTUÁLNÍ PRŮVODCE PROBLEMATIKOU NELEGÁLNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Tato publikace je průvodcem problematikou nelegálního zaměstnávání a je určena nejen zaměst...více
Kapoun Radek
ALTERNATIVNÍ TRESTY A OPATŘENÍ V NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ

- Na dotaz -

ALTERNATIVNÍ TRESTY A OPATŘENÍ V NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ
Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný t...více
Ščerba Filip
ALTERNATIVNÍ TRESTY A OPATŘENÍ V NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ALTERNATIVNÍ TRESTY A OPATŘENÍ V NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ
Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný ...více
Ščerba Filip
ANALÝZA ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ SPORŮ V PRAC..VZTAZÍCH ANALÝZA ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ SPORŮ V PRAC..VZTAZÍCH
Počet pracovních sporů projednávaných před soudy v České republice po mnoho let vytrvale kle...více
Pichrt,Štefko,Morávek
ANALÝZA REALITNÍHO TRHU ANALÝZA REALITNÍHO TRHU
Brožovaná, 166 stran, 146 x 205 mm. EAN 9788075023643...více
Ort Petr
ANTIDISKRIMINAČNÍ PRÁVO V JUDIKATUŘE A PRAXI ANTIDISKRIMINAČNÍ PRÁVO V JUDIKATUŘE A PRAXI
Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsah...více
Šamánek/Nehudková/Polák/Urbániková/Obrovská
ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON  KOMENTÁŘ

- Na dotaz -

ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON KOMENTÁŘ
Autoři podávají podrobný výklad k jednotlivým ustanovením, detailně jsou rozebrány jednotli...více
Kvasnicová Jana,Šamánek Jiří
ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON KOMENTÁŘ 2.VYDÁNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON KOMENTÁŘ 2.VYDÁNÍ
Kolektiv autorů rozvinul jak „obecnou“ rovinu antidiskriminačního práva v I. části publika...více
Boučková,Havelková a kol.
ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON-KOMENTÁŘ

- Na dotaz -

ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON-KOMENTÁŘ
Publikace je určena širokému okruhu čtenářů. Tedy právníkům, advokátům, soudcům, právn...více
Boučková, Havelková, Koldinská
APLIKACE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR

- Na dotaz -

APLIKACE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR
Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při apl...více
Mikeš Petr POHLEDEM TEORIE A S
ATYPICKÁ ZAMĚSTNÁNÍ-CESTA K VYŠŠÍ ZAMĚNSTANOSTI? ATYPICKÁ ZAMĚSTNÁNÍ-CESTA K VYŠŠÍ ZAMĚNSTANOSTI?
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakult...více
Pichrt Jan,Morávek Jakub (eds.)
AUTO V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH-VÝKLAD,JUDIKATURA,SOUVISLOS
mm. EAN 9788073576974...více
Šubrt Bořivoj,Bukovjan Petr,Trezziov
AUTONOMIE CÍRKVÍ

- Na dotaz -

AUTONOMIE CÍRKVÍ
Autonomie náboženských společenství představuje dílčí složku svobody náboženského vyzn...více
Kříž Jakub
AUTORSKÉ PRÁVO +CD

- Na dotaz -

AUTORSKÉ PRÁVO +CD
Autorské právo + CD(Šebelová Marie)(9788025110904) Publikace i CD-ROM jsou určeny autorů...více
Šebelová Marie
AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA SOUVISEJÍCÍ AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA SOUVISEJÍCÍ
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. K...více
Srstka Jiří a kol.
AUTORSKÉ PRÁVO V ARCHITEKTUŘE-PRÁVNÍ PRAXE AUTORSKÉ PRÁVO V ARCHITEKTUŘE-PRÁVNÍ PRAXE
Brožovaná, 432 stran, 140 x 225 mm. EAN 9788074007057...více
Sýkorová Pavla
AUTORSKÉ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

- Na dotaz -

AUTORSKÉ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Publikace pomocí otázek a odpovědí upozorňuje na mnohá úskalí autorskoprávních vztahů. ...více
Šulc Petr, Bartoš Aleš,
AUTORSKÉ PRÁVO.2015

- Na dotaz -

AUTORSKÉ PRÁVO.2015
Sdružení Medias Res ve spolupráci s městem Mariánské Lázně pod záštitou Ministerstva kultu...více
kolektiv autorů
AUTORSKÝ ZÁKON KOMENTÁŘ 4.VYDÁNÍ

- Na dotaz -

AUTORSKÝ ZÁKON KOMENTÁŘ 4.VYDÁNÍ
Již čtvrté vydání komentáře k autorskému zákonu je prakticky zaměřeným výkladem práva ...více
Chaloupková,Holý
AUTORSKÝ ZÁKON KOMENTÁŘ 5.VYDÁNÍ AUTORSKÝ ZÁKON KOMENTÁŘ 5.VYDÁNÍ
Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský záko...více
Chaloupková,Holý
BANKOVNÍ OBCHODY BANKOVNÍ OBCHODY
Učebnice Bankovní obchody umožňuje podrobnější pochopení právní úpravy bank a jimi uskute...více
Liška,Elek,Marek
BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
Publikace Bezdůvodné obohacení je určena všem právníkům řešícím spory, v nichž figuruje...více
Eliáš,Brim,Adamová
BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - KOMENTÁŘ BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU - KOMENTÁŘ
Specializovaný komentář k bezdůvodnému obohacení podle nové právní úpravy.Představuje pr...více
Bílková Jana
BIBLIOGRAPHIA IURIS ROMANI CRIMINALIS-BIBL.OF ROMAN CRIM.LAW

- Na dotaz -

BIBLIOGRAPHIA IURIS ROMANI CRIMINALIS-BIBL.OF ROMAN CRIM.LAW
Bibliografie římského trestního práva představuje souhrn výsledků vědecké práce mnoha gen...více
Skřejpek Michal
BROWNFIELDS - JAK VZNIKAJÍ A CO S NIMI

- Na dotaz -

BROWNFIELDS - JAK VZNIKAJÍ A CO S NIMI
Brownfields. Jak vznikají a co s nimi – Zejména od počátku 90. let můžeme pozorovat rozšiř...více
Kadeřábková, Piecha
BUDEME JE ŽALOVAT?-PRÁVNÍ MOŽNOSTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘE
EAN ...více
Černý Pavel a kol.
BUDUJEME DŮVĚRYHODNOU FIRMU BUDUJEME DŮVĚRYHODNOU FIRMU
Posláním této knihy je představit podnikatelskou etiku jako konkurenční výhodu na trhu, kter...více
Rolný Ivo
BUSINESS PLÁN-KROK ZA KROKEM BUSINESS PLÁN-KROK ZA KROKEM
Publikace přináší praktický návod, jak postupovat v situaci, kdy je třeba zpracovat strategic...více
Červený,Ficbauer,Hanzelková,Keřkovský
BUSINESS STRATEGIE KROK ZA KROKEM BUSINESS STRATEGIE KROK ZA KROKEM
Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových př...více
Hanzelková,Keřkovský,Mathauser,Valsa
BYDLENÍ VE VLASTNÍM BYTĚ

- Na dotaz -

BYDLENÍ VE VLASTNÍM BYTĚ
Bydlení ve vlastním bytě, 1. vydání – V předkládané publikaci nalezne čtenář odpovědi ...více
Helešic František
BYTOVÉ DRUŽSTEVNICTVÍ BYTOVÉ DRUŽSTEVNICTVÍ
Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho no...více
Dvořák Tomáš
BYTOVÉ DRUŽSTVO-PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DALŠÍ AKTUÁL.OT.

- Na dotaz -

BYTOVÉ DRUŽSTVO-PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DALŠÍ AKTUÁL.OT.
Předkládaná publikace se zabývá velmi aktuální, populární a také hojně medializovanou pro...více
Dvořák Tomáš
BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ A BYTOVÁ DRUŽSTVA  KOMENTÁŘ BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ A BYTOVÁ DRUŽSTVA KOMENTÁŘ
Publikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictv...více
Novotný,Horák,Holejšovský,Oehm
BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU-KOMENTÁŘE BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU-KOMENTÁŘE
Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úpr...více
Kabelková,Schodelbauerová
BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ V TEORII A PRAXI

- Na dotaz -

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ V TEORII A PRAXI
Příručka se podrobně zabývá bytovým spoluvlastnictvím, které bylo rekodifikací soukromého...více
Sýkorová Pavla
BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ-KOMENTÁŘ

- Na dotaz -

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ-KOMENTÁŘ
Komentář obsahuje podrobný výklad nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví podle nové...více
Pražák Zbyněk
CENNÉ PAPÍRY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU CENNÉ PAPÍRY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
Právem cenných papírů se rozumí účelový souhrn právních norem, jejichž předmětem úprav...více
Marek,Ježek
CENNÉ PAPÍRY-ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA IV CENNÉ PAPÍRY-ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA IV
Publikace představuje učebnici práva cenných papírů s velkým množstvím příkladů a obráz...více
Chalupa,Reiterman

Celkem stran:  1  2  3  4  5 ...  [Další >>]  Zobrazeno 150 (z 1728 položek)
  • DOPRAVA ZDARMA NA VŠE BEZ OMEZENÍ HODNOTY OBJEDNÁVKY

    Nakupujte stejně jako v kamenném knihkupectví. Držíme standartní doporučené ceny, ale neúčtujeme poštovné. Při koupi běžné knihy v ceně okolo 300 Kč tak většinou nabízíme NEJNIZŠÍ CENY NA ČESKÉM INTERNETU!

Žánry
Rychlé hledání
 
Napište klíčová slova pro knihu kterou hledáte.
Pokročilé hledání
Nakladatelství